zastavka

10. Vrbovec - sklepní ulička

ncislo_1 ncislo_2 ncislo_3 ncislo_4 ncislo_5 ncislo_6 ncislo_7 ncislo_8 ncislo_9 ncislo_10 ncislo_11 ncislo_12 ncislo_13

 

Vinařská obec Vrbovec

Vrbovec, největší vinařská obec Znojemské vinařské podoblasti a devátá největší vinařská obec České republiky, byl založen v roce 1137 a jeho původní název byl Vrbov. V roce 1230 se tu usadili němečtí kolonisté z rýnské oblasti a údajně právě oni začali pěstovat révu vinnou. Vinařství se stalo tradicí a nejvýznamnějším rysem obce, vinný hrozen se objevil i v jejím znaku. Původní kostel Stětí sv. Jana Křtitele několikrát vyhořel, naposled byl přestavěn v období baroka. Za pozornost stojí také kaple, fara a socha sv. Jana Nepomuckého.
Viniční tratě s celkem 450 hektary vinic jsou rozmístěny na dvou velkých terénních vlnách severně od obce a pak v oblasti kolem česko-rakouských hranic v okolí osady Hnízdo a zaniklé vsi Ječmeniště. První tvoří viniční tratě U sv. Urbana, Nad sklepy, Slunný vrch a Waldberg, druhá terénní vlna je tvořena příhraničními viničními tratěmi Šác, Vinná hora, Lampelberg a Dolina.
Vinné sklepy začaly postupně vznikat ve svazích kolem Vrboveckého potoka od roku 1727, dnes je ve Vrbovci evidováno přibližně 160 historických sklepů. Nejvýznamnější sklepní lokalitou, která tvoří i svérázný kolorit krajiny, je řada sklepů kolem silnice, která z Vrbovce míří směrem na severozápad a ústí na státní silnici Znojmo–Vídeň. Menší lokality se sklepy objevíte také severně a jižně od obce.

Sklepní ulička ve Vrbovci

Nejrozsáhlejší sklepní uličku s přibližně 260 sklepy najdete kolem silnice, která odbočuje do Vrbovce z mezinárodní silnice E59. Převážně se zde nacházejí stavby typické svou sedlovou střechou a s lemováním z pálených cihel. Ty většinou stále slouží jako lisovny, v mnoha z nich narazíte na staré, avšak dodnes funkční kládové dubové lisy. Sklepy jsou vykutané do pískovce a jsou samonosné, tedy nejsou nijak podpírány zděnými klenbami. Víno se v nich nejčastěji uchovává tak jako kdysi v dřevěných sudech.
Cestou se můžete zastavit u vinohradů U kapličky a prohlédnout si malý památník, zasvěcený sv. Urbanovi. Vyrobil jej a obci věnoval vrbovecký rodák pan Jaroslav Jílek jako poctu všem, kteří přišli osidlovat Vrbovec a hospodařili na místních polích a vinohradech.
Zastavit se můžete v nejednom sklepě; ve většině se vyrábějí vína z okolních vinic a mnohé nabízejí ochutnávky, řízené degustace, posezení s pohoštěním a nákup sudových i lahvových vín.

Místní členové VOC Znojmo

VÍNO VANĚK
Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995. V současnosti obhospodařuje a zpracovává hrozny ze 4,5 ha vlastních vinic, které se nacházejí ve viničních tratích U sv. Urbana a Dívčí hora. Filozofií vinařství je skloubit šetrné zpracování hroznů moderními technologiemi s následnou tradiční vinifikací vína v dřevěných sudech.
Vinařství Jana Vaňka dosahuje hodnotných vín starostlivou péčí o vinohrad, redukovaným výnosem a pozdní sklizní.

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
V roce 1895 byla založena první šlechtitelská stanice révy vinné na území naší republiky. Dnešní společnost AMPELOS úspěšně navazuje na tradici a zároveň produkuje vysoce jakostní odrůdově čistá vína z vlastních selektovaných vinic. Na ploše 53 ha vinic zajišťuje udržovací šlechtění 40 odrůd révy, dále se zabývá novošlechtěním, produkcí oček, podnoží, sazenic a udržuje téměř 300 odrůd Genofondu révy vinné ČR. S výsledky šlechtění se mohou zájemci seznámit přímo ve firemní vinotéce, která se nachází na hlavním tahu Znojmo – Vídeň u odbočky na Vrbovec, přímo u zastávky Vinobusu.