zastavka

11. Tasovice

ncislo_1 ncislo_2 ncislo_3 ncislo_4 ncislo_5 ncislo_6 ncislo_7 ncislo_8 ncislo_9 ncislo_10 ncislo_11 ncislo_12 ncislo_13

 

Vinařská obec Tasovice

Tasovice s více než devadesáti hektary vinic patří mezi největší vinařské obce Znojemské vinařské podoblasti. Na nejstarší obecní pečeti je vlevo vinařský nůž a vpravo pluh, doplněné úponkem révy vinné a obilným klasem. První písemná zmínka o vsi se dochovala v listině krále Václava I. z roku 1234, ovšem počátky tasovického vinařství spadají do období Velkomoravské říše. Jeho další rozvoj nastal ve 13. století pod vlivem Louckého kláštera, který vlastnil pozemky v sedmačtyřiceti obcích. Historicky největší plochy vinic v Tasovicích jsou doloženy za panování českých králů Karla IV. a Vladislava Jagelonského.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je raně barokní stavba z druhé poloviny 17. století. Druhý kostel, zasvěcený sv. Klementovi, pochází z roku 1933 a byl postaven na místě rodného domu Klementa Marii Hofbauera, řeholníka a kněze. Ke kostelu přiléhá klášter redemptoristů. Pozornost si zaslouží také barokní sousoší Panny Marie, sv. Šebestiána a Jana Nepomuckého na návsi a původně renesanční rezidence louckých premonstrátů, později upravená na mlýn.
Po celé obci byste napočítali více než sto vinných sklepů, nejvíce jich je ve svahu pod hřbitovem.

Svatý Klement Maria Hofbauer – patron Varšavy a Vídně

Jednou z osobností, jejíž osudy jsou částečně spojeny s Louckým klášterem, je svatý Klement Maria Hofbauer, původním jménem Jan Dvořák, narozený v Tasovicích roku 1751. V mládí se vyučil pekařem a jistý čas pracoval v Louckém klášteře, ovšem později vystudoval teologii a celý život zasvětil misionářské práci pro katolickou církev. Traduje se, že při první mši, kterou sloužil, použil jako krev Páně víno od maminky z Tasovic, která je sama vyrobila a poslala mu je k primici.
Lidumilnou činností se svatý Klement Maria Hofbauer proslavil zejména ve Varšavě, kde se v dobách napoleonských válek postaral o stovky sirotků. Později působil ve Vídni, kde roku 1820 zemřel. Posmrtně se stal patronem Varšavy a Vídně, je považován za patrona pekařů, cukrářů a vinařů a svatořečen byl v roce 1909.

Svatoklementská cesta

Turisticko-naučná stezka pojmenovaná podle sv. Klementa Marii Hofbauera vede Znojmem k Louckému klášteru a dále podél řeky Dyje přes Dobšice, Dyji a jeho rodné Tasovice do Hodonic. Vznikla roku 2009 u příležitosti 100. jubilea jeho svatořečení a lemuje ji jedenáct informačních panelů, přibližujících Klementův život a jeho rodný kraj.
Stezka je dlouhá cca 15 km, od kostela sv. Mikuláše ve Znojmě vede souběžně s modrou turistickou značkou a je vhodná pro pěší i cyklisty. Její autoři se domnívají, že přibližně touto cestou chodil světec z Tasovic do Znojma, kde se v době svého mládí učil pekařem. Stezka je výsledkem spolupráce Pražské a Vídeňské provincie redemptoristů s obcemi Hodonice, Tasovice, Dyje, Dobšice, městem Znojmo, Jihomoravským muzeem a dalšími spolupracovníky.

Místní členové VOC Znojmo

Zemědělské družstvo Hodonice
Tasovické vinařství je součástí Zemědělského družstva Hodonice. Celková rozloha vinic činí 120 ha, odrůdy pro vína VOC Znojmo pocházejí z vinic Kamenný vrch a Staré vinohrady v Tasovicích a z vinice Skalky v Krhovicích. Vinařství zpracovává jen malou část nejkvalitnějších hroznů, zbytek je určen k prodeji.
Filozofií společnosti je zpracovávat každý rok hrozny ze stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. Jedině tak lze porovnávat a vychutnat drobné rozdíly jednotlivých ročníků, díky historickým archivům s možností návratu až do roku 1959.