zastavka

3. Loucký klášter, Znojmo - ZNOVÍN

ncislo_1 ncislo_2 ncislo_3 ncislo_4 ncislo_5 ncislo_6 ncislo_7 ncislo_8 ncislo_9 ncislo_10 ncislo_11 ncislo_12 ncislo_13

 

Loucký klášter

Bývalý premonstrátský klášter v Louce, po rakouském Melku druhý největší klášter v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, byl šest set let centrem duchovního, hospodářského i uměleckého života na Znojemsku. Roku 1190 jej založil znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií.
V 18. století byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, jejímž výsledkem měl být velkolepý komplex čtyř monumentálních křídel, z nichž měl na západní straně vystupovat chrám s kopulí. Podle alegorického konceptu theatrum mundi měla malířská a sochařská výzdoba čtyř křídel odpovídat jednotlivým světovým stranám a čtyřem živlům.
Z původních plánů nakonec byly postaveny pouhé tři osminy. Definitivní konec nastal 29. července 1784, kdy klášter v Louce zrušil císař Josef II. Obrovský komplex byl od té doby využíván všelijak; byla tu továrna na tabák, po bitvě u Slavkova roku 1805 francouzský polní špitál, dočasně sem byla přeložena vídeňská vojenská Ženijní akademie a nakonec od roku 1869 byl klášter využíván jako kasárna. Od roku 1990, kdy armáda odešla, hledá Znojmo pro klášter nové využití.

Návštěvnické centrum a prohlídky Louckého kláštera

Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se společností Znovín Znojmo. K prohlídce zve Návštěvnické centrum, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín a řada dalších zajímavostí.
Návštěvnické centrum Znovínu Znojmo sídlí v přízemí kláštera. Můžete tu ochutnat několik vzorků vín a získat informace nejen o Vinařském turistickém programu, ale i o provozu Moravského sklípku v Šatově, o ochutnávkách vín ve stáncích na vinici Šobes a na vinici v Havraníkách, v části Křížového sklepa v Příměticích a ve znojemském podzemí.
Prohlídka Louckého kláštera zahrnuje přivítání v Návštěvnickém centrum, návštěvu obrazové galerie, románské krypty, bednářského a vinařského muzea, štukových sálů, klášterních sklepů a ochutnávku vína. Každý návštěvník získá stylový suvenýr – „koštovačku“, pro dětské hosty jsou připraveny speciální dárky. Prohlídka trvá asi 90 minut.

Klášterní sklepy

Louckému klášteru po dlouhá staletí patřila více než pětina z celkové výměry vinohradů na Znojemsku. Sklepy sloužily jak k ukládání vín z vlastních vinic, tak k ukládání desátků z vinic poddanských. Podobně jako nyní vypadaly patrně už během 17. a 18. století, ale jsou nepochybně starší; například na kamenném překladu nad vchodem do jednoho ze sklepů pod nádvořím je vytesán letopočet 1577.
Staré sklepy tvoří tři chodby ve tvaru písmene U, rozdělené nosnou zdí vždy na dvě souběžné chodby o nestejné šířce. Vzájemně jsou propojeny asi dvaceti průchody. Dvě nejdelší sklepní chodby jsou asi 120 m dlouhé, širší chodba měří asi 6,3 m, užší 3,3 m. Výška všech chodeb je přibližně 4,1 m. Sklepy zřejmě mají více pater a pod klášterem vedou také podzemní chodby z konce 14. století. Tajné vstupy do chodeb, které řeholníkům nabízely úkryt v dobách ohrožení, vedly přes klášterní studny.

Městská plovárna Louka

V těsné blízkosti Louckého kláštera se nachází Městská plovárna Louka. Hlavní vstup je z Melkusovy ulice, kapacita je 2 450 návštěvníků. Plovárna je podobně jako vyhlídkový vláček v provozu od května do září.