zastavka

13. Degustační sklep VINO HORT

ncislo_1 ncislo_2 ncislo_3 ncislo_4 ncislo_5 ncislo_6 ncislo_7 ncislo_8 ncislo_9 ncislo_10 ncislo_11 ncislo_12 ncislo_13

 

Vinařská obec Dobšice

První písemnou zmínku o Dobšicích najdete v zakládací listině premonstrátského kláštera v Louce u Znojma z 25. října 1190, kdy kníže Ota Konrád III. klášteru mimo jiné daroval vesnice „Dobsici“, Popovice a Oblekovice. Původní název byl zřejmě odvozen od osobního jména Dobeš, ovšem později se pro Dobšice užívala i jiná jména, například Stošíkovičky či Tesswitz. K původnímu názvu se obec vrátila po vzniku Československé republiky.
Tak jako u řady dalších obcí na Znojemsku i v Dobšicích archeologické nálezy prozrazují stopy osídlení v dobách neolitu, v době bronzové, v časech pobytu římských legií i v období před stěhováním národů.
Vzhledem k příznivým klimatickým a půdním podmínkám se obyvatelé Dobšic věnovali zemědělství a pěstování třešní, meruněk, okurek a révy vinné. V roce 1897 byly Dobšice s 63 hektary vinic uvedeny na osmém místě v seznamu největších vinařských obcí Znojemska, dnes se réva vinná pěstuje na menší ploše. Najdete tu tři vinařské sklepní uličky, řadu dalších sklepů byste ovšem našli přímo ve vsi v jednotlivých usedlostech.
V katastru obce jsou dvě viniční tratě, U Hájku a Pod tratí.

Dobšice a napoleonská bitva 1809

Poblíž Dobšic proběhla 10. a 11. července 1809 bitva mezi rakouským vojskem Františka I. a francouzským vojskem císaře Napoleona I. Bitvu každoročně připomíná historická rekonstrukce, přímo přes viniční trať U Hájku vede vinařská stezka Po stopách Napoleona. Právě na dnešní vinici měl Napoleon svoji pozorovatelnu. V bitvě zahynula řada místních lidí a celé Dobšice málem lehly popelem. Na památku padlým vojákům bylo v Dobšicích a okolí vybudováno několik památníků a pomníků.

Jan Lahofer

Lahoferova ulice v Dobšicích i Vinařství LAHOFER, jeden z členů spolku VOC Znojmo, připomínají slavného dobšického rodáka, truhláře a řezbáře Jana Lahofera. Ten žil na přelomu 18. a 19. století a působil jako klášterní truhlář v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma. Deset let vyráběl nádherný barokní nábytek pro novou knihovnu – dvoupatrové skříně a regály, galerii s balustrádou a vykládané sloupy, vše zdobené reliéfy, nádhernými řezbami a dukátovým zlacením.
Když byl krátce po dokončení knihovny Loucký klášter zrušen, zachránil knihovnu opat premonstrátského Strahovského kláštera v Praze Václav Mayer. Do Čech se však nestěhovaly jen knihy a mobiliář, ale i Jan Lahofer. Knihovní skříně našly nové místo ve Filosofickém sálu, protože však byly větší než budova, musel italský architekt Jan Ignatius Palliardi sál rozšířit „na míru“. Na Strahově tak můžete vidět jedinou knihovnu na světě, která byla zbudována pro již hotové knihovní regály, nikoli naopak.
Zvláštní osudy měla i nástropní freska, kterou vídeňský malíř Anton Maulbertsch maloval vlastně dvakrát: poprvé v roce 1778 v Louckém klášteře, podruhé na Strahově roku 1794 – byť s mírně pozměněnou náplní a kompozicí.

Místní členové VOC Znojmo

Vinařství LAHOFER
Své jméno odvodilo vinařství právě od zmiňovaného uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Všechna vína vyrábí pouze z hroznů z vlastních vinic, ve Znojemské vinařské podoblasti jich obhospodařuje na 430 ha. Roční produkce vinařství čítá přibližně 800 tisíc lahví. Vína můžete celoročně ochutnat v jeho novém sídle nad Dobšicemi v reprezentativním návštěvnickém centru, které je od 1. 6. 2020 otevřeno pro širokou veřejnost nebo v Enotéce znojemských vín v samém srdci historického jádra Znojma. V hlavní letní sezoně i na Rajské vinici v centru města nebo u hrádku Lampelberg ve stejnojmenné viniční trati nedaleko Vrbovce, kde vinařství nabízí zážitkově-naučný program Mějte svoji hlavu.

VINO HORT
Vinařství nakupuje hrozny od špičkových vinohradníků, vinice osobně kontroluje a určuje nezbytné kroky pro vysokou kvalitu hroznů. Důraz je kladen zejména na odrůdu, polohu, výběr zdravé suroviny s vyšším obsahem cukru a nízkou výnosnost keře. Největších úspěchů vinařství dosahuje v technologii růžových vín. Pískovcové vinné sklepy leží v Dobšicích u Znojma; v katastru této obce také leží vinice U Hájku, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo.